เพลง"ราชาที่ฟ้าประทาน"

 เพลง"ราชาที่ฟ้าประทาน" (เพลงใหม่ รัชกาลที่ 10 : ต้นฉบับ) คลิ้กฟังเพลงได้...ที่นี่

เนื้อเพลง : "ราชาที่ฟ้าประทาน"

  พระบารมีคุ้มเกล้าชาวไทย จะอยู่ภาคไหนๆ ใจหลอมรวมร่วมกัน
ศูนย์รวมศรัทธา บูชาสถาบัน เทิดทูนราชันย์ องค์มิ่งขวัญแห่งจักรีวงศ์
  องค์รัชกาลที่ ๑๐ สืบสาน ชายชาติทหาร หาญกล้าสง่าอ่าองค์
ดุจเทพเทวา จุติจากฟ้าโดยตรง อยู่ยั้งยืนยง องค์ราชาที่ฟ้าประทาน
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร
เสมือนใบบุญ คุ้มกันภัยกว้างใหญ่ไพศาล ร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดกาล
บนผืนแผ่นดินสวรรค์ ขวานทองของคนไทย
  พระบารมีคุ้มเกล้าประชา ดุจดังผืนฟ้า ฟ้ากว้างพลังห่วงใย
ปวงประชาชน ห่วงหวงดั่งดวงใจ เทิดทูนอยู่เหนือสิ่งใด ศูนย์รวมดวงใจ คนไทยทั้งชาติ
เทิดทูนอยู่เหนือสิ่งใด ศูนย์รวมดวงใจ...คนไทยทั้งชาติ
    ------------------------------------