กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตอบหนังสือประธานสมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ

    ตามที่ พลเอก ณพล คชแก้ว ประธานสมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เสนอความคิดเห็นกรณีการเกิดอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั้น
    นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้มีหนังสือตอบกลับมา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ